חיים משותפים – דת ומדינה

במדינת ישראל, שהיא ביתו הלאומי של העם היהודי, מתקיים פסיפס עשיר של זהויות דתיות נוספות, ומגוון של הגדרות לזהות הדתית והלאומית של הבית של כולנו. אנו דוגלים בהסדרת המרחב הציבורי כך שיאפשר חיים משותפים, חיים של כבוד, ערבות הדדית ושוויון, ברוח אמנת גביזון-מדן. הסדרת המרחב הציבורי תיעשה על פי עקרון של אי הכפייה, בכל המובנים. אנו, הבאים ממקומות שונים בחברה הישראלית, מחויבים לפעול באופן זה, בדגש על הנושאים הבאים:

השבת

השבת היא ערך חשוב עבורנו ואנו פועלים להסדרת המרחב הציבורי, באופן שכל אחד ואחת יוכלו לקיים את השבת כדרכו/ה ולהתקיים בו בכבוד ובערבות הדדית. יום השבת הוא יום המנוחה הרשמי בישראל. אנשים לא יחויבו לעבוד בייצור, במסחר ובשירותים בשבת. מוסדות תרבות ופנאי יהיו פתוחים לרווחת הציבור ומשפחותיהם. מסעדות ,תחנות דלק, בתי מרקחת ומכולות קטנות יוכלו לפעול בשבת במידה מצומצמת וחלקית, ע”פ צורכי הקהילה אותה הם משרתים. הפעלת תחבורה ציבורית בימי המנוחה תתאפשר במתכונת חלקית, לרווחת התושבים ובהתאם לצורך, בדגש על הגעה למקומות חיוניים (בתי חולים, מוקדי חירום וכו’) ולצורך אירועי תרבות ופנאי – לטובת הציבור החפץ בכך. מרכזי המסחר לא יפעלו בשבת.

המעמד האישי

תוכר בחוק הזכות לכל אדם להקים משפחה. משפט המדינה יאפשר נישואין בכל טקס שיבחרו בו הצדדים, והדבר יתבטא במרשם. התרת נישואין תתבצע במסלול בו בחרו הצדדים להינשא. לא יינשא אדם בישראל שאינו פנוי לפי משפט המדינה ודיני דתו.
חוק השבות: כל בן/ת לעם היהודי, זכאי/ת לעלות לישראל, לרבות בן/ת לאב יהודי והמתגייר/ת בדרך מוכרת.

חיים משותפים במסגרות חינוך וקהילה

עידוד הקמת וקיום מסגרות חינוך משותפות לחילוניים ודתיים, עידוד הקמת וקיום שכונות וקהילות משותפות, ושילוב בעלי צרכים מיוחדים בקהילה. מתן תמריצים לבניית מרקם היחסים בתוך ערים מעורבות- בניית קהילה משותפת לכלל הדתות והמגזרים בעיר.

עיקרון אי הכפייה

עיקרון אי הכפייה יכובד ויבוא לידי ביטוי במתן אפשרות לכל קבוצת אנשים לשמור על אורחות חייה, לפי תפיסתה ואמונתה. יכובד אורח החיים של הציבור החרדי ובאותה מידה יכובד אורח חיי הציבור החילוני במרחב הציבורי והפרטי. כל אדם יוכל לבחור ולקיים אורח חילוני או דתי ללא כפייה, ועל פי הבנתו ובחירתו.

חיזוק הקשר עם יהדות התפוצות

חובתה של מדינת ישראל כמדינה הלאום היהודית לדאוג ליהודים בתפוצות ולחזק את יחסי ישראל-תפוצות. מסורת ומורשת – תכובד מסורת ישראל בכל רבדי קהילות ישראל ותכובד מורשת העם היהודי. כמו כן, תכובדנה המסורת והמורשת של שאר הקהילות והדתות בישראל.

עקרונות נוספים במצע מפלגת אחי ישראלי 

נגישות