חברה, כלכלה, סביבה

"אחי ישראלי" מחויבת לקידום אסטרטגיה חברתית-כלכלית-סביבתית משולבת לישראל, המבוססת על עשור של תיקון של פערים חברתיים וחסמים כלכליים, וזאת במטרה לצמצם פערי האי שוויון ויצירת שוויון הזדמנויות לכלל אזרחי ותושבי מדינת ישראל. אסטרטגיה משולבת זו, מבוססת על צמיחה מכלילה וחלחול הישגיה הכלכליים של המדינה לכלל תושביה, באופן שיאפשר שוויון הזדמנויות, צמצום פערים וקיום בכבוד לכל אדם. אנו רואים בחינוך ערך יסודי ומשמעותי המוביל לשינוי חברתי ומתן הזדמנות שווה לכל ילד, בכל מקום בו הוא נולד וגדל. אנו רואים בקידום הנגב והגליל יעד מרכזי, ונקדם תוכנית לתיקון חברתי, שתתעדף את הפריפריה החברתית והגיאוגרפית במדינת ישראל. אנו מחויבים לכך שכל תושבי ישראל זכאים לבריאות ברמה איכותית וגבוהה, בדגש על הנגשת השירותים הרפואיים לפריפריה ולקהילות השונות. חקלאות היא ערך במדינת ישראל ויש לגדר ולשמר מעמדה במדינת ישראל. חשיבות מיוחדת ניתנת גם למרחב הציבורי – הבניית המרחב הציבורי באופן מכבד וקשוב משפיע ישירות על ערכים של חינוך, איכות חיים, מניעת אלימות והבטחת רווחת התושבים בכל קהילה. איכות חיי היומיום של הישראלים היא מרכיב חשוב ומשמעותי ויש להבטיח שהפוליטיקה תשרת
צרכים אלה, ולא תשתמש בהם כקלפי מיקוח פוליטיים או כהטבות מגזריות. מעל הכל, ובכדי להבטיח זאת, עלינו לטפל במיגור השחיתות האוכלת בנו בכל פה, ופוגעת בתושבים. אנו מחויבים לקידום המלחמה בשחיתות ולהבטיח כי שירותי הממשלה והמדינה יינתנו לכלל האזרחים, ללא משוא פנים וללא העדפה.

חינוך

פערי החינוך בין מרכז לפריפריה (גיאוגרפית וחברתית) הינם גדולים מאוד ובלתי נסבלים- הם חסם אישי ומדינתי הפוגע בעתידנו. לפיכך, אנו מייחסים חשיבות מיוחדת לתחום החינוך.

 1. אנו מחויבים לחינוך איכותי, חינם, מלידה, המעניק הזדמנות שווה לכל ילד, בכל מקום בו הוא נולד וגדל. נקדם תקצוב דיפרנציאלי לחינוך, השקעה בחינוך לגיל הרך והנגשת הלימודים, בכל הרמות, לילדים גם בפריפריה.
 2. במטרה לשפר את איכות החינוך בכל מקום, אנו מחויבים לשפר את הכשרתם ורמתם של סגלי ההוראה. נדרשים שינויים בתהליכי המיון, ההכשרה והתגמול של מורים, כולל הבנייה אחרת להכשרת סגלי ההוראה ומתן שכר דיפרנציאלי לרמות ההוראה השונות.
 3. במטרה לשפר את איכות החינוך הניתן לילדי ישראל, והכנתם לחיים במאה ה-21 ,יש לקבוע לימודי יסוד בכלל מוסדות החינוך, ובכל זרמי החינוך הקיימים. יש להגדיר לימודי יסוד אלה ברמה גבוהה, אחידה, ניתנת למדידה וברת השוואה, ובעיקר – לוודא את יישומם של לימודי היסוד, ללא הבדלי פוליטיקה מגזרית כלשהי. כל ילדי ישראל – כולל חרדים, ערבים, פריפריה וכו' – זכאים ללימודי יסוד איכותיים.
 4. השתתפות ומעורבות בחיים ערכיים ע"י הנגשת שירותי החינוך הבלתי פורמאלי לכלל ילדי ישראל, בכל הגילאים, ומכלל הארץ, כולל מהפריפריה – עידוד וטיפוח תנועות נוער, מכינות, שנת שירות וכו'.
 5. הגיל הרך – ידוע כי התשואה לחינוך עולה ככל שמתחילים עם ילד צעיר, ולכן – דגש מיוחד לחינוך הגיל הרך וריכוז הטיפול בתחום כולו במשרד החינוך.
 6. כדי להבטיח את מצוינות החינוך בישראל, על המטה (משרד החינוך) לתמוך בשטח בצורה ראויה – לטפל בחסמי הבזבוז וחוסר היעילות, להפנים כלי מדידה והערכה ברי השוואה, לקיים בקרה ופיקוח ראויים ולחזק את סגלי ההוראה ושירותי החינוך בכל מקום בארץ, בצורה שווה, שקופה, הוגנת ואפקטיבית.

בריאות

אנו חיים במדינה שבה איכות הרפואה גבוהה ומתקדמת-מחד, ומאידך – איכות המערכת והנגשת שירותי הבריאות פוגעת בבריאות התושבים. די לבחון את מספר הנפטרים במדינת ישראל מזיהומים נרכשים במהלך אשפוז – נתון גבוה ביותר ביחס לכלל המדינות המפותחות! – כדי להבין את המשבר בו נמצאת מערכת הבריאות. בנוסף, אנו חיים במדינה שבה תוחלת החיים הממוצעת של נשים וגברים היא גבוהה אך נקבעת ע"פ אזור מגוריהם – תוחלת החיים בצפון ובדרום קטנה יותר (עד ארבע שנים!) מהמרכז. לפיכך, יש לתת דגש מיוחד על שיפור מערכת הבריאות, ובעיקר – המערכת הציבורית, ולהנגיש את כלל שירותי הבריאות לאזרחים. המטרה היא מתן שירותי רפואה מתקדמים ומונגשים לכלל האוכלוסייה בעלות סבירה לאזרח.

 1. יש לטפל במחסור ההולך וגדל ברופאים בישראל ע"י דרכים להבאת אנשים איכותיים למערכת הציבורית והשארתם ע"י תקצוב הולם ותנאי שירות טובים, ובתמרוץ מיוחד לפריפריה. יש לעודד ולפתוח מקומות נוספים בפקולטות לרפואה (הגדלת תקצוב לפקולטות, יצירת מלגות/הלוואות מותנות לנשארים במערכת ועוד). בנוסף, יש להקצות תקנים בבתי חולים ומענקים לסטודנטים לרפואה בוגרי חו"ל כדי להגדיל את מספר הרופאים בישראל.
 2. בתחום האחיות – יש להקצות תקנים ושכר הוגן לאחיות וצוותי הסיעוד, במטרה להחזיר את האחיות לבתי הספר במערכת החינוך ולהרחיב את שירותי טיפת חלב, ברחבי הארץ – באופן שיהיו נגישים לכלל ילדי ישראל.
 3. חיזוק תחום בריאות הציבור במשרד הבריאות ובכלל המערכת.
 4. השקעה תקציבית דיפרנציאלית בצמצום תורים לשירותי הרפואה במערכת הציבורית, תוך תעדוף לפריפריה.
 5. עידוד מענה רפואי בקהילה, כולל שיקום בית. הכשרת סגלי רפואה תומכים וקיום מסגרות תומכות בקהילה.
 6. שיפור תשתיות בתי החולים, בדגש על תוספת דחופה של כאלפיים מיטות אשפוז, כולל הקמת צוות משימה לאומי למלחמה בזיהומים.
 7. קידום רפורמת הסיעוד וביטול מבחני ההכנסה לזכאות שירותי סיעוד.

הערבים בישראל

אנחנו מחויבים לשוויון זכויות מלא לכלל אזרחי ישראל, מתוקף האזרחות שמאחדת את כולנו, ונפעל לתיקון "חוק הלאום" בהתאם. אנו מכירים בייחודיותן של הקהילות השונות במדינת ישראל, ובהליכה המשותפת שלנו נעסוק יחדיו בפתרון בעיות היסוד, באופן הממוקד והמותאם לכל קהילה וקהילה – בדגש על דיור, תעסוקה, חינוך, השכלה וביטחון אישי.

ביטחון כלכלי וחברתי

הבטחת ביטחון פנסיוני לכל אזרח, בלי קשר להכנסתו. הפנסיה צריכה להיות באחריות המדינה, ואין להפריטה לגופים מוסדיים הרואים רק את שורת הרווח. כך גם לגבי סוגיית הקצבאות (זיקנה, הבטחת הכנסה, נכות וכו') – יש להעלות קצבאות אלה, ולהבטיח נגישות ציבורית גבוהה יותר לזכאים. הדבר דורש שינוי דרמטי בשירותי הביטוח הלאומי לאזרח, ובהבטחת תקציב הביטוח לאומי ע"י האוצר והמדינה.

עסקים קטנים ובינוניים

העסקים הקטנים והבינוניים הם עמוד השדרה של הכלכלה הישראלית, והם מספקי תעסוקה בכל רחבי הארץ. יש לסייע להם ולטפחם, כולל – מוסר תשלומים הוגן – בעיקר של מוסדות המדינה לעסקים הקטנים; טיפול המדינה בעצמאיים – בגין אובדן כושר עבודה ושאר מצבי חיים המצריכים סיוע; ומתן הקלות במיסוי – כולל בתשלומי מקדמות.

הגיל השלישי

העלייה הברוכה בתוחלת החיים בישראל, מחייבת היערכות המדינה לכך, במכלול תחומי החברה והכלכלה. לצורך כך, נדרשת תוכנית לאומית לשילוב חברתי- כלכלי, בדגש על חיים בכבוד בתמיכת הקהילה והמשפחה. תנאי הכרחי לחיים בכבוד כולל את הגדלת קצבת הזקנה. כיום, למעלה ממאתיים אלף קשישים נאלצים לחיות רק מקצבת הזקנה הזעומה בסך כאלף חמש מאות ₪. הדבר מחייב תיקון מיידי ויסודי. הגיל השלישי הוא תחנת חיים חשובה, בה כולנו נעבור. עלינו להבטיח שנחיה בה בכבוד!

אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים

בקרבנו חיים אנשים עם צרכים מיוחדים, נכים ואנשים עם מוגבלויות וחובתנו, כחברה הדוגלת בערבות הדדית, לוודא שהמדינה מסייעת ומספקת את צורכיהם. אנו מחויבים לנושא ונפעל בצעד ראשון, מיידי והכרחי, להשוואת קצבת הנכים לשכר המינימום והצמדתה לשכר הממוצע במשק. זאת, בנוסף להנגשת זכויות והבטחת שירותי הביטוח הלאומי.

חקלאות

החקלאות בישראל היא בעלת ערך ציוני חשוב, מבטיחה ביטחון מזון עצמאי במדינת ישראל ומשמש ככלי לשימור המרחבים הפתוחים. בכדי להבטיח זאת, יש לטפל במגזר החקלאי ולהגן על הייצור החקלאי. מספר החקלאים הפעילים קטן מדי שנה והגיל הממוצע של העוסקים בחקלאות עולה. יש לשמור על מספר החקלאים הפעילים בישראל ולהבטיח רווחיות סבירה מן הייצור החקלאי, הן במטרה להגן על הקיים והן כדי לעודד כניסה של חקלאים צעירים. פערי התיווך במחירי התוצרת החקלאית הטרייה בישראל עלולים לפגוע בבריאות הציבור, ולכן – וגם מן הטעם הזה – יש להגן על העושים במלאכה ולפקח על הרווחיות וההוגנות בענף. בנוסף, על המדינה לשפר את הביטחון בשדות, להגן על המשקים החקלאיים, ולהחזיר את החוק והסדר בענף החקלאות.

מלחמה בשחיתות

תנאי הכרחי ויסודי להבטחת כל תוכנית כלכלית-חברתית-סביבתית משולבת הוא כי נוודא שתופעת השחיתות הרווחת במקומותינו תטופל ותמוגר. כיום, אינטרסים אישיים ופוליטיים מגדירים תקציבים ושירותים מדינתיים למקורבים ומועדפים. יש להרוס ולשנות תהליכים אלה. אנו מחויבים לפעול למיגור השחיתות האישית והמוסדית בישראל ונקדם זאת על ידי: מגבלת שתי קדנציות לבעלי תפקידים ציבוריים – כולל ראש ממשלה, שקיפות ושיתוף ציבור בתהליכים השלטוניים, הקמת רשות עצמאית ובלתי תלויה למלחמה בשחיתות.

עקרונות נוספים במצע מפלגת אחי ישראלי

נגישות